Boishaai Old Boys 2012

Vineyards members Thaamir, Adlee and Junaid Moerat representing their beloved Alma Mater Paarl Boys’ High against Paarl Gymnasium at the yearly Old Boys Classic clash.

Boishaai School Song:

‘Neath the far famed rock of granite gray
Stands a school the best all people say
Boys and youths to train and educate
Model men to rear for Church and State
Or for tendered field, for track and sporting ground
And its name and fame throughout the land resound.
For the school, renowned from Berg to Vaal
Is the Boys’ High School of Upper Paarl.
Of all the school throughout the land
Alma Mater thou shalt stand.
Supreme and great far o’er the rest
Highly honoured, glorious and blessed.

Aan die voet van Paarlberg gebou
Staan ‘n skool aan sy tradisies trou.
Seuns word hier gelei en ook gebrei
Tot ‘n skone toekoms voorberei
Deur op allerlei terreine uit te blink,
Het sy roem en eer oor heel ons land weerklink
En met trots van Suid tot oor die Vaal
Word die HJS se roem herhaal.
Van al die skole, ryk aan faam
Alma Mater bly jou naam
Voortreflik groot deur roemryk werk
Bly verrig tot heil van Staat en Kerk.

Shimalaya wha!
Shimalaya wha!
HJS HJS
Wha ‘sop – ‘sop ‘sop ‘sop
We are – we are
HJS HJS
Wha ‘sop, Shimalaya wha!

Mission

As a centre of excellence it is our mission to create an environment in which
every boy can reach his full potential in the academic, cultural and
sporting field. We also want to remain loyal to our three traditions
of good conduct, good scholarship and good sportsmanship.